Sàn giao dịch bất động sản: Đất nền

Đất nền

BÁN ĐẤT MỸ PHƯỚC 3 LÔ L34 HƯỚNG ĐÔNG - BÌNH DƯƠNG

BÁN ĐẤT MỸ PHƯỚC 3 LÔ L34 HƯỚNG ĐÔNG - BÌNH...

Địa chỉ: KCN Mỹ Phước 3, Bình Dương

Lượt xem: 57

Giá: 1 tỷ 150 triệu

BÁN ĐẤT MỸ PHƯỚC 4 LÔ 5C51 HƯỚNG NAM - BÌNH DƯƠNG

BÁN ĐẤT MỸ PHƯỚC 4 LÔ 5C51 HƯỚNG NAM - BÌNH...

Địa chỉ: KCN Mỹ Phước 4, Bình Dương

Lượt xem: 45

Giá: 1 tỷ 350 triệu

BÁN ĐẤT MỸ PHƯỚC 3 LÔ L39 HƯỚNG TÂY - BÌNH DƯƠNG

BÁN ĐẤT MỸ PHƯỚC 3 LÔ L39 HƯỚNG TÂY - BÌNH...

Địa chỉ: KCN Mỹ Phước 3, Bình Dương

Lượt xem: 54

Giá: 950 triệu

BÁN ĐẤT MỸ PHƯỚC 4 LÔ 5B8 HƯỚNG NAM - BÌNH DƯƠNG

BÁN ĐẤT MỸ PHƯỚC 4 LÔ 5B8 HƯỚNG NAM - BÌNH...

Địa chỉ: KCN Mỹ Phước 4, Bình Dương

Lượt xem: 59

Giá: 720 triệu

BÁN ĐẤT MỸ PHƯỚC 3 LÔ K33 HƯỚNG BẮC - BÌNH DƯƠNG

BÁN ĐẤT MỸ PHƯỚC 3 LÔ K33 HƯỚNG BẮC - BÌNH...

Địa chỉ: KCN Mỹ Phước 3, Bình Dương

Lượt xem: 51

Giá: 870 triệu

BÁN ĐẤT MỸ PHƯỚC 4 LÔ 5A29 HƯỚNG NAM - BÌNH DƯƠNG

BÁN ĐẤT MỸ PHƯỚC 4 LÔ 5A29 HƯỚNG NAM - BÌNH...

Địa chỉ: KCN Mỹ Phước 4, Bình Dương

Lượt xem: 40

Giá: 2 tỷ

BÁN ĐẤT MỸ PHƯỚC 3 LÔ L47 HƯỚNG NAM - BÌNH DƯƠNG

BÁN ĐẤT MỸ PHƯỚC 3 LÔ L47 HƯỚNG NAM - BÌNH...

Địa chỉ: KCN Mỹ Phước 3, Bình Dương

Lượt xem: 25

Giá: 950 triệu

BÁN ĐẤT MỸ PHƯỚC 3 LÔ J28 HƯỚNG ĐÔNG

BÁN ĐẤT MỸ PHƯỚC 3 LÔ J28 HƯỚNG ĐÔNG

Địa chỉ: KCN Mỹ Phước 3, Bình Dương

Lượt xem: 26

Giá: 980 triệu

BÁN ĐẤT MỸ PHƯỚC 3 LÔ i58 HƯỚNG NAM - BÌNH DƯƠNG

BÁN ĐẤT MỸ PHƯỚC 3 LÔ i58 HƯỚNG NAM - BÌNH...

Địa chỉ: KCN Mỹ Phước 3, Bình Dương

Lượt xem: 27

Giá: 800 triệu

BÁN ĐẤT MỸ PHƯỚC 3 LÔ i42 HƯỚNG NAM - BÌNH DƯƠNG

BÁN ĐẤT MỸ PHƯỚC 3 LÔ i42 HƯỚNG NAM - BÌNH...

Địa chỉ: KCN Mỹ Phước 3, Bình Dương

Lượt xem: 58

Giá: 850 triệu

BÁN ĐẤT MỸ PHƯỚC 3 LÔ L46 HƯỚNG ĐÔNG - BÌNH DƯƠNG

BÁN ĐẤT MỸ PHƯỚC 3 LÔ L46 HƯỚNG ĐÔNG - BÌNH...

Địa chỉ: KCN Mỹ Phước 3, Bình Dương

Lượt xem: 52

Giá: 1 tỷ 250 triệu

BÁN ĐẤT MỸ PHƯỚC 3 LÔ G21 HƯỚNG ĐÔNG - BÌNH DƯƠNG

BÁN ĐẤT MỸ PHƯỚC 3 LÔ G21 HƯỚNG ĐÔNG - BÌNH...

Địa chỉ: KCN Mỹ Phước 3, Bình Dương

Lượt xem: 41

Giá: 780 triệu

BÁN ĐẤT MỸ PHƯỚC 3 LÔ L55 HƯỚNG ĐÔNG - BÌNH DƯƠNG

BÁN ĐẤT MỸ PHƯỚC 3 LÔ L55 HƯỚNG ĐÔNG - BÌNH...

Địa chỉ: KCN Mỹ Phước 3, Bình Dương

Lượt xem: 42

Giá: 1.9 tỷ

BÁN ĐẤT MỸ PHƯỚC 3 BÌNH DƯƠNG - LÔ I31 HƯỚNG NAM

BÁN ĐẤT MỸ PHƯỚC 3 BÌNH DƯƠNG - LÔ I31...

Địa chỉ: KCN Mỹ Phước 3, Bình Dương

Lượt xem: 55

Giá: 765 triệu

550 triệu - Đất sổ hồng KCN Mỹ Phước 3 Bình Dương gần công ty may đang xây dựng

550 triệu - Đất sổ hồng KCN Mỹ Phước 3 Bình...

Địa chỉ: Bình Dương

Lượt xem: 186

Giá: 550 triệu