Sàn giao dịch bất động sản: Đất nền

Đất nền

BÁN ĐẤT MỸ PHƯỚC 3 GIÁ RẺ LÔ J23 HƯỚNG NAM CHÍNH CHỦ

BÁN ĐẤT MỸ PHƯỚC 3 GIÁ RẺ LÔ J23 HƯỚNG NAM...

Địa chỉ: KCN Mỹ Phước 3, Bình Dương

Lượt xem: 234

Giá: 1 tỷ 850 triệu

BÁN ĐẤT MỸ PHƯỚC 3 GIÁ RẺ LÔ H27 HƯỚNG TÂY CHÍNH CHỦ

BÁN ĐẤT MỸ PHƯỚC 3 GIÁ RẺ LÔ H27 HƯỚNG TÂY...

Địa chỉ: KCN Mỹ Phước 3, Bình Dương

Lượt xem: 293

Giá: 750 triệu

BÁN ĐẤT MỸ PHƯỚC 3 GIÁ RẺ LÔ H16 HƯỚNG TÂY CHÍNH CHỦ

BÁN ĐẤT MỸ PHƯỚC 3 GIÁ RẺ LÔ H16 HƯỚNG TÂY...

Địa chỉ: KCN Mỹ Phước 3, Bình Dương

Lượt xem: 222

Giá: 750 triệu

BÁN ĐẤT MỸ PHƯỚC 3 CHÍNH CHỦ GIÁ RẺ DƯỚI 800 TRIỆU/NỀN

BÁN ĐẤT MỸ PHƯỚC 3 CHÍNH CHỦ GIÁ RẺ DƯỚI...

Địa chỉ: KCN Mỹ Phước 3, Bình Dương

Lượt xem: 380

Giá: 650 triệu

BÁN ĐẤT MỸ PHƯỚC 3 CHÍNH CHỦ LÔ i58 HƯỚNG BẮC - BÌNH DƯƠNG

BÁN ĐẤT MỸ PHƯỚC 3 CHÍNH CHỦ LÔ i58 HƯỚNG...

Địa chỉ: KCN Mỹ Phước 3, Bình Dương

Lượt xem: 356

Giá: 1 tỷ 580 triệu

BÁN NHÀ MỸ PHƯỚC 3 LÔ L41 HƯỚNG BẮC - BÌNH DƯƠNG

BÁN NHÀ MỸ PHƯỚC 3 LÔ L41 HƯỚNG BẮC - BÌNH...

Địa chỉ: KCN Mỹ Phước 3, Bình Dương

Lượt xem: 308

Giá: 1 tỷ 230 triệu

BÁN ĐẤT MỸ PHƯỚC 3 LÔ J23 HƯỚNG NAM - BÌNH DƯƠNG

BÁN ĐẤT MỸ PHƯỚC 3 LÔ J23 HƯỚNG NAM - BÌNH...

Địa chỉ: KCN Mỹ Phước 3, Bình Dương

Lượt xem: 244

Giá: 3 tỷ 650 triệu

BÁN ĐẤT MỸ PHƯỚC 4 LÔ D2 HƯỚNG BẮC - BÌNH DƯƠNG

BÁN ĐẤT MỸ PHƯỚC 4 LÔ D2 HƯỚNG BẮC - BÌNH...

Địa chỉ: KCN Mỹ Phước 4, Bình Dương

Lượt xem: 231

Giá: 1 tỷ 850 triệu

BÁN ĐẤT MỸ PHƯỚC 3 LÔ L34 HƯỚNG ĐÔNG - BÌNH DƯƠNG

BÁN ĐẤT MỸ PHƯỚC 3 LÔ L34 HƯỚNG ĐÔNG - BÌNH...

Địa chỉ: KCN Mỹ Phước 3, Bình Dương

Lượt xem: 251

Giá: 1 tỷ 150 triệu

BÁN ĐẤT MỸ PHƯỚC 4 LÔ 5C51 HƯỚNG NAM - BÌNH DƯƠNG

BÁN ĐẤT MỸ PHƯỚC 4 LÔ 5C51 HƯỚNG NAM - BÌNH...

Địa chỉ: KCN Mỹ Phước 4, Bình Dương

Lượt xem: 227

Giá: 1 tỷ 350 triệu

BÁN ĐẤT MỸ PHƯỚC 3 LÔ L39 HƯỚNG TÂY - BÌNH DƯƠNG

BÁN ĐẤT MỸ PHƯỚC 3 LÔ L39 HƯỚNG TÂY - BÌNH...

Địa chỉ: KCN Mỹ Phước 3, Bình Dương

Lượt xem: 230

Giá: 950 triệu

BÁN ĐẤT MỸ PHƯỚC 4 LÔ 5B8 HƯỚNG NAM - BÌNH DƯƠNG

BÁN ĐẤT MỸ PHƯỚC 4 LÔ 5B8 HƯỚNG NAM - BÌNH...

Địa chỉ: KCN Mỹ Phước 4, Bình Dương

Lượt xem: 225

Giá: 720 triệu

BÁN ĐẤT MỸ PHƯỚC 3 LÔ K33 HƯỚNG BẮC - BÌNH DƯƠNG

BÁN ĐẤT MỸ PHƯỚC 3 LÔ K33 HƯỚNG BẮC - BÌNH...

Địa chỉ: KCN Mỹ Phước 3, Bình Dương

Lượt xem: 251

Giá: 870 triệu

BÁN ĐẤT MỸ PHƯỚC 4 LÔ 5A29 HƯỚNG NAM - BÌNH DƯƠNG

BÁN ĐẤT MỸ PHƯỚC 4 LÔ 5A29 HƯỚNG NAM - BÌNH...

Địa chỉ: KCN Mỹ Phước 4, Bình Dương

Lượt xem: 183

Giá: 2 tỷ

BÁN ĐẤT MỸ PHƯỚC 3 LÔ L47 HƯỚNG NAM - BÌNH DƯƠNG

BÁN ĐẤT MỸ PHƯỚC 3 LÔ L47 HƯỚNG NAM - BÌNH...

Địa chỉ: KCN Mỹ Phước 3, Bình Dương

Lượt xem: 159

Giá: 950 triệu