Tin tức và Thị trường

BẢNG GIÁ ĐẤT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2020

Nhadatyentrang.com - Quyết định 02/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024. Hội đồng nhân dân Tp. Hồ...

Xem chi tiết...

BẢNG GIÁ ĐẤT HÀ NỘI NĂM 2020

NĐYT.COM - Bảng giá đất Hà Nội năm 2020 - Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 30/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định và bảng giá các loại đất...

Xem chi tiết...

BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH LONG AN NĂM 2020

NĐYT.COM - Bảng giá đất tỉnh Long An 2020 - Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 74/2019/QĐ-UBND về quy định Bảng giá đất định kỳ 5 năm tỉnh Long An trong giai đoạn 2020-2024. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG...

Xem chi tiết...

BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2020

NĐYT.COM - UBND tỉnh Bình Dương vừa mới ban hành Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND về ban hành Bảng giá các loại đất tỉnh Bình Dương năm 2020. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, từ ngày 1/1/2020, bảng giá các loại đất trên...

Xem chi tiết...

BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2020

CDTDA.VN -  Bảng giá đất tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 - Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã thông qua bảng giá đất tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020-2024. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết bảng giá đất 5 năm...

Xem chi tiết...

BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2020

CDTDA.VN - Quyết định 49/2019/QĐ-UBND quy định về bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm, giai đoạn 2020-2024. UBND tỉnh vừa có Quyết định ban hành quy định về bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm, giai đoạn 2020-2024. Theo đó, bảng giá đất tỉnh...

Xem chi tiết...

BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU NĂM 2020

NDYT.COM - Bảng giá đất Bà Rịa Vũng Tàu 2020 - UBND Tỉnh ban hành Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2020-31/12/2024) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và...

Xem chi tiết...

BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2020

CDTDA.VN -  Bảng giá đất tỉnh Lâm Đồng 2020 - Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Nghị quyết 167/2020/NQ-HĐND thông qua Bảng giá đất tỉnh Lâm Đồng 2020 2024. Sau đây là chi tiết bảng giá đất 5 năm tỉnh Lâm...

Xem chi tiết...

BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- Số: 03/2020/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Kiên Giang, ngày 13 tháng 01 năm 2020 QUYẾT...

Xem chi tiết...

BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2020

NĐYT.VN - Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành bảng giá đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tại quyết định Quyết định 04/2020/QĐ-UBND. Sau đây là bảng giá đất tỉnh...

Xem chi tiết...